0894 221 228

Блог

11 характерни черти на иновативните организации

2015-06-13

11 характерни черти на иновативните организации

Чували сте израза „иновативни организации“, нали? Чудите ли се, дали вашата е такава? Или сте сигурни, че е?

Като компания, която предлага продукт за оптимизиране работните процеси в организациите и увеличаване на печалбата им, в Centryl проявяваме голям интерес към различните типове организации. Фокусирали сме се върху категория „иновативни“, тъй като смятаме, че и ние влизаме в нея.

Подбрали сме 11 характерни черти на иновативните организации. Ще ги представим накратко.

  Иновативните организации...

 • 1. имат визия Организациите с визия се фокусират върху дългосрочните си цели и резултати, те са способни да създадат бъдещето си такова, каквото го искат. Учат се от грешките и победите в миналото си, но не позволяват това минало да им влияе.
 • 2. се променят, не защото трябва, а защото виждат нови възможности за работа Иновативните организации са гъвкави. Те създават своето бъдеще сами, вместо да чакат то да се случи, за да се нагодят към него. Бъдещето реагира на тях, а не те на него. Промяната за тях е нещо хубаво, а НЕ последната възможност „да се спаси положението“.
 • 3. ценят взискателните си клиенти Иновативните организации обичат най-взискателните си клиенти, защото точно от тях се учат да са най-добри. Тези клиенти са техният стимул да са конкурентоспособни.
 • 4. наблягат на резултатите, а не на пътя Иновативните организации държат на резултати, получени с правилните решения и действия, държат на креативността и иновацията. За тях не е важно следването на строги правила и установени работни процеси, когато това не носи ползи. Мениджърите в иновативните компании подкрепят своите служители с идеи и креативни заложби, дори ги дават за пример.
 • 5. са със структури, базирани на екипи, а не на йерархичен принцип Лидерите на иновативните организации вярват, че в един екип съвсем спокойно и успешно могат да работят няколко креативни личности.
 • 6. предпочитат открита и ясна комуникация, а не формалности Отделните личности по всички нива в иновативната организация могат открито да заявят позицията си. Те не са спирани от бюрокрация и страх от изказване на мнение или задаване на въпрос.
 • 7. не бягат от конфликти, дори ги харесват В иновативните организации се вярва, че, щом има противопоставяне на идея, значи тя е по-добре разбрана. Пасивното изпълнение във всеки един случай е почти винаги нещо „лошо“ в този тип организации. Несъгласията в хода на креативния процес не са несъгласия между хора, а по-скоро между идеи.
 • 8. ценят индивидуалността и различността Различните хора с различно минало, характер, културни особености виждат разчлични аспекти на един и същи пробем. Което предполага повече възможни решения. В иновативните организации се търсят разликите, новите идеи, нестандартните връзки между хората.
 • 9. насърчават забавленията на работното място Забавленията са начин за почивка по време на работа. И източник на креативност. А за една иновативна организация тези неща са важни – свежият ум и креативното мислене. Иновативните организации не забраняват смеха и разнообразяването на работния процес, защото знаят, че те не пречат на работата, а дори помагат.
 • 10. не вярват в универсалните решения В иновативните организации знаят, че има повече от един правилен отговор. Те насърчават търсенето на възможности за решаване на даден проблем, вместо да се разчита само и единствено на стандартни практики, които не винаги са най-добър вариант.
 • 11. не се страхуват от грешки На всеки е ясно, че някои от креативните идеи няма да са успешни. Иновативните организации могат да си позволят да поемат този разумен риск. Това обаче не означава, че тези организации толерират глупаците (тези, които повтарят грешките си).

Мениджърите на иновативните организации позволяват иновативното мислене и смелите действия. Те знаят, че за осъществяване на една добра идея е нужно време и са търпеливи в чакането.

Е, вашата организация иновативна ли е?