0894 221 228

Блог

4 характеристики на съвременните ERP системи от висок клас

2015-06-13

4 характеристики на съвременните ERP системи от висок клас

Тази информация е важна за бизнесите, на които им предстои внедряване на бизнес софтуер за оптимизиране на работните процеси в компанията. Внедряването на ERP система изисква активното участие на всички нива на компанията – мениджъри, служители на високи и отговорни позиции, служители на оперативни позиции.

Ето какво е важно да имате предвид:

Планиране

Внедряването на ERP система изисква време и ангажираност от служителите. Ето защо е добре да пристъпите към това в ненатоварен за вашия бизнес сезон / период, в който екипът ви ще може да отдели повече време и внимание.

Участие на мениджърите

    Процесът по внедряване изисква участие на висшия мениджмънт:
  • - при определяне изискванията към ERP системата в периода на предварителното консултиране,
  • - при преминаването през отделните етапи,
  • - при тестване на системата,
  • - при валидиране на процесите.

Оперативни действия

Внедряването на ERP софтуер в бизнеса изисква оперативни дейности, една от които е подготовка на номенклатурите на продуктите. Възможно е вече да имате готови номенклатури (в случай, че и преди сте ползвали подобен софтуерен продукт). Ако имате, те могат да бъдат импортирани в новата ERP система, която ви предстои да внедрите. Във всички случаи обаче ще се наложи готовата база данни да бъде обстойно прегледана и оформена в подходящ формат.

Обучение

Обучението на служителите в бизнеса ви, които ще ползват ERP софтуера, ще отнеме известно време – необходимо е да предвидите и това. Най-добре е тези служители да се обучават в период, в който не са затрупани с работа. Дори ще се наложи да им освободите малко повече време, което да използват за обучение. Важно е вие, като мениджър, да отделите време да разясните на служителите си причините за внедряването на новия бизнес софтуер. Обяснете им, че работните процеси ще се автоматизират и така ще бъде улеснена работата им. Така ще получите тяхната подкрепа и те ще ви съдействат.

Свържете се с нас, за да обсъдим стъпките на процеса по внедряване на ERP системата Centrylвъв вашия бизнес. Вижте клиентите, които вече ни се довериха.