0894 221 228

Блог

Внедряването на ERP система във вашия бизнес изисква...

2015-06-13

Внедряването на ERP система във вашия бизнес изисква...

Терминът „съвременна ERP система“' звучи малко странно, имайки предвид, че ERP системите са си съвременен продукт. Те са тип бизнес софтуер, който много улеснява работата на бизнесите, спомага за увеличаване на печалбите им, контролира и оптимизира процесите в организацията.

Как ERP системите от висок клас постигат всичко това? Отговаряме веднага: със своите основни характеристики, които сега ще изброим.
  • 1. Адаптивност ERP системата от висок клас е адаптивна – тя предлага разнообразни опции, с които да се използва наличната функционалност и да се обработва събраната информация. Така системата може да се ползва по повече от един възможен начин.
  • 2. Възможност за надграждане и развитие Тази система съдържа в себе си инструменти и възможности за бързо надграждане с допълнителни функционалности и/или модули, без да се засяга ядрото ѝ и без да се правят промени по текущите модули.
  • 3. Всеобхватност Висококласната ERP система е с обширна гама от функции – такива, каквито трябва да са по дефиниция. Има складови програми, които се предлагат като ERP системи, но не предлагат никакви други функции. Това не са ERP системи от висок клас, а просто... складови програми.
  • 4. Интеграция с други (външни) системи ERP системата от висок клас предлага интеграция с външни системи, като онлайн магазин, счетоводна програма, CRM система, електронни системи за обмен на данни и др.

    Centryl предлага на своите настоящи и потенциални клиенти всички характеристики на ERP системите от висок клас. Нашият продукт е много лесен за ползване от различни бизнеси, структури и организации. Той е изключително адаптивен и user friendly, за да може да бъде използван и от хора, които не работят често на компютър.

    Езикът DART, който е в основата на ERP системата на Centryl, позволява лесно програмиране на допълнителни функционалности, бързо изпълнение на промени, както и по-специфични изисквания на бизнеса. За повече информация – свържете се с нас.