0894 221 228

Блог

HTML5

2012-12-28

HTML5
Какво е HTML5?

HTML5 е новата версия на HTML(markup language), който представлява език за структуриране и презентиране на информация в Интернет, или казано по-просто, езика с който се правят интернет сайтове.Когато обаче се говори за HTML5 се има в предвид не само HTML, а определен "стек" от технологии - това са HTML, javascript и CSS. Това са всъщност технологии, които се използват от доста време за направата на WEB 2.0 сайтове и апликации,но HTML5 е символ на затвърждаване на тези технологиии както и представянето на нови версии(HTML5, javascript(1+), CSS3), с които някои неща бяха невъзможни или поне много трудно изпълними до сега. Затова решенията, които доминираха при изграждането на сложни интерактивниапликация бяха "Flash" на Adobe и "Silverlight" на Microsoft.

Ползите от факта че HTML5 взема превез са доста, но ето най-важните:
  • 1. HTML5 не е собственост на компания или организация с комерсиална цел. HTML5 e стандарт, диктуван от World Wide Web Consortium (W3C).
  • 2. Всяко устройство, имащо модерен браузър поддържа HTML5 без нуждата от инсталиране на допълнителни модули или плугини.
  • 3. HTML5 има предимство пред останалите технологии откъм SEO, което е от изключително значение днес.
Кога HTML5 ще стане стандарт?

Точна дата все още не е обявена, но плановете на W3C са HTM5 да бъде обявен като стандарт до края на 2014г. Това обаче не е пречка тъй като голяма част от "екстрите", които HTML5 предлага се поддържат от почти всички браузъри и могат да се ползват и днес.