0894 221 228

Блог

Кога 1 е повече от 2?

2015-02-02

Кога 1 е повече от 2?

ERP (Enterprise Resource Planning) системите са най-съвършения клас бизнес информационни системи в рамките на една фирма. В тях се натрупват данни за бизнеса, които се използват в анализа, планирането, изпълнението и контрола на бизнес процесите. ERP софтуерите улесняват служителите, грижат се за минимизиране на разходите в компанията, спомагат за подобряване качеството на търговската продукция.

Едно от основните предимства на ERP, спрямо информационните системи е, че те позволяват единно планиране на цялата фирмена дейност, контрол на изпълнението и оптимизиране на ресурсите на предприятието. Основното звено на ERP системите е общата база от данни за всички процеси.

Планирането на ресурсите има изключително голямо значение за бизнес организациите. Под ресурси имаме предвид времеви, човешки, финансови, материални, дълготрайни, краткотрайни и др. Всички те са обвързани помежду си, което предполага сложни бизнес процеси във и извън фирмата.

Много масови са софтуерните продукти, които предлагат решение „на парче“ – всяка дейност във фирмата се управлява от различна система. По този начин обаче информацията е пръсната, няма съгласуваност между мениджмънта, отделите и хората и по-често стават грешки.

Защо тогава не помислите да заложите на една ERP система, а не на няколко отделни системи за управление на бизнеса? Вижте основните предимства на ERP и кога 1 е повече от 2.

1. Централизирано управление

Централизираното управление на бизнеса има много предимства. ERP систематата дава възможност за бърз анализ на използваните ресурси и за тяхното реорганизиране, ако се налага такова. Така се постига максимална ефективност, намаляване на себестойността и увеличаване на печалбата. Пазарната гъвкавост на фирмите се повишава, а от тук и тяхната конкурентоспособност.

2. Намаляване на разходите за персонал

ERP системата интегрира множество бизнес процеси, като така пести време и разходи за персонал. Вече не са необходими отделни служители, които да оперират с различните системи, които са интегрирани в бизнеса. Ще са ви нужни по-малко хора (за различните бизнеси – различен брой), които да използват правилно информацията, събрана и систематизирана в ERP софтуера.

3. Оптимизирането на работния процес води до повишаване на производството

С ERP системата работният процес се оптимизира, себестойността на продукцията – също. След като цялата информация е събрана в една база, управителите могат по-бързо да вземат решения и да допускат по-малко грешки. Информацията за цялата организация е достъпна в реално време, със съответните права за достъп. Това значително повишава ефективността, както и финансовите резултати на компанията.

4. Плащате по-малко за една ERP система, отколкото за няколко различни синхронизирани програми, които струват повече

Алтернативата на ERP системата са няколко различни синхронизирани програми, които да интегрирате във вашия бизнес. Това обаче винаги струва повече, отколкото обединението на тези софтуерни решения в един продукт.

5. Намаляване възможността за човешка грешка

Събирането на информацията за всичко във фирмата никога не е било толкова лесно. И прецизно. Хората често допускат грешки по невнимание, от бързане, недоглеждане. При ERP системата възможностите за грешка са сведени до минимум.

Разгледайте софтуерното решение Centryl и функционалността му тук. Ако имате въпроси, ние сме на ваше разположение за безплатна консултация.