0894 221 228

Блог

Имаме ли нужда от бизнес софтуер?

2015-02-17

Имаме ли нужда от бизнес софтуер?

Преди да купят каквото и да е, повечето бизнеси взимат внимателно решението за покупка. Независимо дали е компютър или друга офис техника, машина в производствения цех или някакъв софтуер, това ще влезе в графата „фирмени разходи“. Затова, разумните мениджъри първо мислят, а след това плащат. Нека разгледаме тук ползите и нуждата от бизнес софтуер във фирмата, като ще се съсредоточим върху ERP системите. Все повече фирми правят този разход, осъзнавайки, че това е разумна инвестиция, която бързо се изплаща.

Какво е ERP система?

ERP е съкращение на Enterprise Resource Planning. Това е бизнес софтуер, чието основно предназначение е да автоматизира процесите планиране, отчитане и управление на основните дейности във фирмата. Тази система комбинира отделни приложения, покриващи основни процеси във финансите, логистиката, производството, човешките ресурси и т.н., които са напълно интегрирани с помощта на обща платформа. ERP системи в момента ползват едва около 15% от фирмите в България, а според изследване от преди няколко месеца, 80% от българските компании имат нужда от софтуер за управление на документи.

Какви са ползите от внедряване на ERP?

Внедряването на ERP система носи много ползи за бизнеса. Някои от тях са:

1. По-добро управление на управленския процес

Времето и разходите, свързани с въвеждането на информацията от една система във фирмата в друга, намаляват. Това позволява на мениджмънта да вижда „цялата картинка“ и да взема по-бързи, лесни и работещи решения.

2. По-добро финансово управление

ERP системата дава възможност да се правят различни анализи и способства за бърза и адекватна реакция на промените в пазарната среда, което намалява разходите и повишава приходите.

3. По-добро обслужване на клиентите и задържането им в компанията

ERP системата позволява да се проследяват поръчките в компанията – от приемането им до тяхното изпълнение. Това означава отговорност, качествено обслужване и съответно – лоялни клиенти.

4. По-бързи и точни транзакции

С ERP системите се увеличава събираемостта на вземанията, поради възможността да се следят по-ефективно всички поръчки, плащания, фактури и просрочени задължения.

5. По-малко персонал

Този бизнес софтуер дава възможност на бизнеса да намали броя на нужния персонал, поради намаляване на времето за обработка на документите. Така се съкращават разходите за заплати.

6. По-бързо изпълнение на поръчките

С ERP системите намалява времето от получаване на поръчката до доставката на готов продукт. Планирането и организирането на поръчките и доставките води до поне 15-20% намаление на складовите запаси, което освобождава финансов ресурс за фирмата.

7. По-добро управление на складови наличности и активи

Със системите за управление на бизнеса, с които се прогнозират продажбите, се оптимизират материалните запаси и складовите наличности. Оптимизират се и бракуваните материали, които не могат да се използват в производството.

8. По-малко материални ресурси и подобрена логистика

С ERP системите се съпоставят заявките за закупуване, приетите количества и платените суми на доставчика. Подготовката на справки и доклади може да бъде драстично съкратена.

Имаме ли нужда от бизнес софтуер?

След като вече знаете ползите от внедряването на ERP система, ще можете по-лесно да си отговорите на този въпрос. Нуждаете се от бизнес софтуер, ако искате:

  • - да спрете да синхронизирате промените между много различни системи (финанси, маркетинг и продажби, човешки ресурси, производствени приложения);
  • - да имате цялостен всеобхватен поглед върху компанията, тъй като информацията ще е достъпна за мениджмънта в реално време, навсякъде, винаги – за да вземате адекватни информирани решения;
  • - да предпазите данните си чрез обединението на многобройни системи за сигурност в единна структура.

Ако имате нужда от консултация относно бизнес софтуера на Centryl, базиран на платформения език на Google – Dart, не се колебайте да се свържете с нас.