0894 221 228

Някои от нашите клиенти

Софтуерното бизнес решение Centryl е подходящо за всички бизнеси – независимо от размера им и от предмета им на дейност. Нашата ERP система е интегрирана с магазини за детски дрехи, техника, бижута, спортни стоки и др., със заводи и с дистрибутори на различни продукти. Представяме ви част от клиентите на „Сентрил“ ЕООД. Присъединете се към тях!