0894 221 228

Продукт

Категории и продукти

Типове и атрибути

Независимо от сферата на дейност типове и атрибути дават възможност да категоризирате Вашите продукти по всевъзможни характеристики.

атрибути

Дървовидна структура

Освен в табличен вид може да разглеждате Вашите продукти и категории в дървовидна структура

tree

Търсене

Лесно и бързо откриване на съответен продукт по различни параметри.

list

Етикети

Генериране на продуктови етикети за лесно селектиране чрез баркод скенер

label

Контрагенти

Клиенти

Независимо източника на продажбата - електронен магазин, реален магазин или др., Вашите клиенти са на едно място. Автоматичен ДДС(VAT) валидатор за фирми от Европейския съюз

customer

Доставчици

Знаете във всеки един момент Вашите задължения към съответните доставчици

Фирми

Поддържане на неопределен брой фирми с индивидуално номериране. Автоматичен ДДС(VAT) валидатор за Европейския съюз. Поддръжка на ежегодно нулиране на номерата и произволен префикс на фактурите (номера, дата и др)

Цени и промоции

Отстъпки

Задаване на отстъпка използвайки екрана на самия продукт.

отстъпки

Отстъпки по параметри

Задаване на отстъпки на няколко нива - продукт, категория, клиенти и др.

отстъпки

Купони

Кодове за отстъпки с начална и крайна дата

купон

Продажби

Продажби, оферти, поръчки

Няколко режима на продажбите в зависимост от нейното състояние.

качество

Фактуриране

Фактуриране на цяла, част или няколко продажби в една фактура и удобен интерфейс за изпращане на месечните фактури към Вашия счетоводител. Печат на фактурите на няколко езика.

качество

Товарителници

Генериране на товарителници - Speedy, Econt(в разработка).

качество

Справки

Филтриране по клиенти, продукти, източник и др.

качество

Доставки

Доставки, заявки за доставка

Автоматично генериране на доставки при минимални количества (в разработка).

качество

Получаване на фактури

Прикачване на получените фактури като файл към съответната доставка или генериране на такава в отделен документ. Удобен интерфейс за изпращане на месечните получени фактури към Вашия счетоводител

качество

Справки

Подробни графики и справки по доставчици, складове и периоди.

качество

Складове

Неограничен брой складове

Заприхождаване на стоката по складове.

качество

Трансфер и Ревизии

Прехвърляне на стока от склад в склад и ревизиране на количествата по складове.

качество

Потребители

Потребителски групи

История на операциите извършени от всеки един потребител

качество

Права на достъп

За всяка потребителска група може да задавате гъвкави права на достъп до системните операции и модули

качество

Локализация

Многоезичност

Неограничен брой езици за всички документи, или външни модули - напр. електронен магазин.

качество

Валути

По стандарт в Centryl са зададени три валути - BGN, USD и EUR, но системата поддържа неограничен брой с автоматична актуализация на курсовете по Централна Европейска Банка

качество

Данъци и такси

Изключително гъвкав модул за конфигуриране на такси по различни параметри - прости и с наслагване.

качество

Онлайн магазин

Е-магазин от висок клас

100% качество на изработка и използване на най-модерните технологии и похвати необходими за изграждането на един съвременен интернет магазин.

качество

SEO

"Onpage" SEO оптимизация необходима за лесното откриване на сайта Ви в търсачките

качество

Интелигентни филтри

Напълно автоматизираните филтри по продуктови атрибути дават възможност на Вашите клиенти лесно да се ориентират при избора на продукт

качество

Езици и валути

Поддръжка на всички езици и валути

качество

Платежни методи

Наложен платеж, банков превод, Paypal и др.

качество

Промени сам

Ако сте запознати с HTML и CSS може да редактирате Вашия дизайн, да тествате и след като сте убедени в резултата да го публикувате

качество

Скорост

В пъти по-бърз от конкурентни продукти (дори без кеширане). Много важно за SEO и мобилните версии на електронния магазин. Всъщност смеем да твърдим, че няма да намерите по-бърз електронен магазин с подобна функционалност. Виж технология.

качество

Търговски мрежи

Ebay, Amazon и др

Синхронизация на продуктите към външни търговски мрежи. (Ebay частична функционалност на този етап... в разработка)

качество

Къстъм системи

Изграждане на друга система напр. електронен магазин на произволен компютърен език използващ нашето API за функционалността. Всъщност дори нашия вграден електронен магазин работи на този принцип.

качество

ПОС терминал

Тази секция е в разработка

Производство

Тази секция е в разработка

Дистрибутори

Номенклатура

Предоставяте на вашите дилъри пълен списък с Вашите продукти и тяхното описание по предварително дефинирана ценова политика

качество

Двупосочна комуникация

Програмно генериране на поръчки от страна на Вашите дистрибутори към Вас

качество

Технология

RIA

Все едно работите с конвенционален "desktop" софтуер.

качество

Websockets

Двупосочна сървър-клиент(браузър) комуникация за максимална скорост на обмен на информацията

websockets

CL Framework

Специално разработен фреймуърк за изграждането на функционалността и интерфейса на Centryl

cl framework

Платформа

Хостинг

VPS, Cloud технология

Linux дистрибуция

Centryl ядро 2.0+

Платформен език - Dart (Google)

База от данни - PostgreSQL

Е - магазин

Сървър - Dart (Google)

Клиент - HTML5/CSS3/JavaScript

ПОС - терминал

Сървър - Dart (Google)

Клиент - HTML5/CSS3/Dart

websockets